عنوان مقاله تولید حرکت بهینه در طول فاز کشش حرکت یک ضرب وزنه برداری

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

تورج رضایی - مصطفی رستمی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

508 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com