عنوان مقاله تحليل و اندازه گيري بيومكانيكي عوامل منتخب در مرحله جهش پرش کنندگان تیم ملی (مردان) به روش غیر مستقیم

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

بهلول قربانيان- مرتضی شهبازی مقدم

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

183 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com