عنوان مقاله تنظيم محل گام در طي راه رفتن در برخورد با مانع مسطحی که از آغاز حرکت قابل رویت باشد

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

شيوا كيهاني نژاد- فریبا بهرامی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

218 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com