عنوان مقاله بررسي خواص مكانيكي استخوان متاكارپال گوسفند تحت پيچش خالص

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

محمود رضا آذغاني-محسن صادقي مهر-علي رضا ياوري كيا-رامين رحيميان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

837 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com