عنوان مقاله طراحي ساخت مچ ربات با سه درجه آزادي و ارائه تستهاي تجربي

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

محرم حبيب نژاد كورايم-يعقوب جمالي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

847 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com