عنوان مقاله بررسي ناپايداري ناشي از آسيب ربات ضربدري قدامي در بيست درجه خميدگي زانو با استفاده از يك مدل سه بعدي مفصل زانو

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

دامون سودبخش- محمد پرنيان پور- فرزام فرهمند

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

834 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com