عنوان مقاله مدل سازي عملكرد انسان به صورت یک سیستم سه لینکی در برابر اغتشاشات نیرویی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

الهام كريمي- کامران برین- هوشنگ همامی- محمد پرنیان پور

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

330 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com