عنوان مقاله بارهاي اعمالي بر ناحيه لومبار ستون فقرات

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

حسین مختارزاده سلماسی- محمد پرنیان پور- فرزام فرهمند

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1008 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com