عنوان مقاله بررسي تاثير مدولاسيون فركانسهاي ...

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

علي ميزاجاني

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

3003 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com