عنوان مقاله تخمين الاستيسيته موضعي شريان فمورال ...

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

طاووس رحماني

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

244 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com