روبات های هوشمند 
تهیه کننده : خلیل شرافت نیا
 
دانشگاه فردوسی مشهد
 
 
روبات چیست؟
 
§
§موسسه بین المللی استاندارد روبات را بصورت زیر تعریف کرده است:
روبات وسیله ای است که
l بصورت خودکار کنترل شود،
l قابل برنامه ریزی مجدد باشد،
l چند منظوره بوده و
l با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد.
l روبات میتواند متحرک و یا ثابت باشد.
 
 
اهمیت روباتها
 
امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته اند از جمله:
§ کار در کارخانه، اکتشافات فضائی،  جراحی، بصورت دست آموز خانگی! و....
§بطور کلی روباتها در کارهائی استفاده میشوند که خطرناک بوده ( مثل نیروگاههای هسته ای)، مشکل و تکراری باشند (مثل اغلب کار کارخانه ها) و محیط های کثیف (مثل داخل لوله ها).

دریافت کل مقاله به صورت فایل پاورپوینت