روانکاری کابلها

مزایای روانکاری کابل های سیمی:

1- از زنگ زدن کابل جلوگیری میکند.

2- از فرسودگی کابل جلو گیری میکند.

3-از گسیختگی زودرس کابل جلوگیری میکند

4- روش انجام آن آسان است

5- بر عمر مفید کابل می افزاید.

روان کننده ها برا ی افزایش عمر وقابلیت اطمینان کابل ها ساخته می شوند. این روان کننده ها به صورت مایع هستند بنابراین می توانند به داخل هسته کابل نفوذ کرده و همه قسمت های کابل را روانکاری کنند. هسته طناب های سیمی اگر از جنس فیبر باشد درکارخانه از ماده روان کننده اشباع می گردد. سیم ها و رشته ای بیرونی، در حین کار توسط یک لایه از ماده روان کننده روکش می شوند.این روانکاری دوطرفه هنگام جابه جایی و انبار کردن کابل از آن محافظت می کند.

روانکاری مجدد:

وقتی که نیاز به روانکاری مجدد کابل باشد، ماده روان کنده به داخل طناب نفوذ کرده و جای مواردی که در حین کار از دست رفته اند را می گیرد. هسته فیبری در حین کار به عنوان یک منبع ذخیره برای کابل عم کرده و رشته ها را روانکاری میکند.

حفاظت در برابر زنگ زدگی:

روان کننده ها همچنین کابل را در برابر رطوبت و زنگ زدگی محافظت می کنند. حتی اگر ظاهر کابلی خوب به نظر برسد ممکن است از داخل زنگ زده باشد. به همین دلیل باید از روان کننده هایی استفاده کرد که قابلیت نفذ به داخل کابل را داشته باشند. در واقع رشته های درونی کابل هستند که عمر آن را تعیین می کنند.

حفاظت در برابر فرسودگی

مهمترین مشکلاتی که کاربران کابل های سیمی با آن برخور می کنند عبارتند از : سایش، خوردگی ، فرسودگی، شکستگی عرضی و خستگی .وقتی که کابل مورد استفاده قرار می گیرد . روغن کارخانه داخل آن شروع به تحلیل رفتن می کند . بنابراین کابل همواره باید مورد روانکاری قرار گیرد تا دچار خستگی و فرسایش نشود.

کاربرد آسان:

روش های متعددی برای استفاده از روان کننده ها وجود دارد. این ماده را میتوان از طریق : برس زدن، اسپری کردن، چکاندن و تزریق کردن به کابل انتقال داد. در برخی موارد کابل را از یک حمام روغن عبور می دهند. باید توجه داشت که روغن کاری سطحی کابل برای رساندن روغن به قسمت های داخلی آن و افزایش طول عمر کافی نیست .

افزایش طول عمر کابل

روان کننده باعث ایجاد یک لایه مقاوم بین رشته ها می شود که این لایه از بهم ساییدگی رشته ها به هم جلو گیری میکند. این ماده به اندازه کافی سیالیت داشته و فضا های بین رشته ها را پرکند و از زنگ زدگی، فرسایش و خوردگی جلوگیری کند. با استفاده از روان کننده ها می توان عمر کابل را تا ده برابر افزایش داد.

منبع: http://www.grease4sale.com/lubricants_specialty_products/grease/wire_rope_lubricants.htm