عنوان نشریه فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان - دوره15, شماره2 (مسلسل 56)
نویسندگان راد فرخ, يغمايي ركسانا
چکیده زمينه و هدف: آكرودرماتيت انتروپاتيكا يك بيماري نادر ژنتيك مي باشد كه بصورت اوتوزوم مغلوب انتقال مي يابد. ميزان روي سرم در اين بيماران معمولا پايين مي باشد ولي در موارد نادرتري سطح سرمي روي نرمال گزارش شده است. علايم مهم باليني اين بيماري ضايعات پوستي، بخصوص در نواحي پره اوريفيسيال و همچنين اندامها، به همراه ريزش مو و اسهال مي باشد كه اين سه علامت فقط در %20 موارد همراه يكديگر ديده مي شوند. علايم ديگر بيماري تغييرات خلقي و رفتاري٬ اختلال رشد٬ استعداد ابتلا به عفونتهاي مختلف، تغييرات ناخن و ت ا خير در بهبودي زخم ها مي باشد. معرفي بيمار: بيمار يك دختر بچه 11 ماهه مبتلا به آكرودرماتيت انتروپاتيكا با سطح سرمي نرمال روي بود كه در بيمارستان بعثت ويزيت گرديد. از 4 ماه قبل ضايعات اريتماتو٬ اروزيون و كراست در نواحي دور دهان و پره آنال و باسن، ژنيتال و اندام ها آشكار شد. بيمار داراي سابقه بيقراري و بندرت اسهال بوده است. آزمايشات روتين و سطح سرمي روي بيمار نرمال بود. بيمار با تشخيص باليني آكرودرماتيت انتروپاتيكا تحت درمان با سولفات روي خوركي قرار گرفت كه بعد از دو هفته ضايعات پوستي بهبودي يافتند. نتيجه گيري: تشخيص آكرودرماتيت انتروپاتيكا بطور معمول بر اساس علايم باليني مي باشد و اين تشخيص با سطح سرمي پايين روي تاييد مي گردد. ولي در موارد نادري كه سطح سرمي روي نرمال است و علايم باليني به نفع اين بيماري است درمان آزمايشي با روي در مدت كوتاه مي تواند سبب بهبودي بيمار و تاييدكننده تشخيص باشد.
کلید واژه آكرودرماتيت انتروپاتيكا، روي، ضايعات پوستي
فایل مقاله گزارش يك مورد آكرودرماتيت انتروپاتيكا با سطح سرمي نرمال روي