rundll32

 در این قسمت می خواهم  طرز استفاده از  rundll32  در MMB را توضیح دهم . ما می توانیم

پنجره های مختلفی را با این فرمان باز کنید .  البته باید rundll32  در دستور run قرار بگیرد در

که در مثالها توضیح داده ام . مثلا می توانید به پنجره مربوط به تغییر screen saver و...  با ایجاد  scriptدر MMB دسترسی داشته باشید .

حالا بریم سراغ مثال ها . اگه زیاد شده برای اینه که کد مربوط به tab های هر کدام از پنجره

ها رو هم نوشتم :

 

 

Display Properties

           

Themes

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,@0,-1")

         

Desktop (صفحه تنظيمات مربوط به Background ،position و color)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,@0,0")

     

Screen Saver (تنظیمات مربوط به Screen Saver)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,@0,1")

 

Appearance(تنظیمات و افکت های پنجره ها ، منو ها و ...)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,@0,2")

     

Setting (تنظیمات مربوط بهresolution ، رنگ ها و...)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,@0,3")

 

 

Windows Firewall(تنظیمات فایروال)

           

General

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl,@0,0")

           

Exception

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl,@0,1")

     

Advanced

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl,@0,2")

 

 

     (جادوگر اضافه کردن سخت افزار)Add Hardware Wizard

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL hdwwiz.cpl")

 

 

Internet Properties (تنظیمات اینترنت)

 

            General

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,0")

           

Security

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,1")

           

Privacy

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,2")

           

Content

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,3")

           

Connections

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,4")

           

Programs

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,5")

           

Advanced

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,@0,6")

 

 

Regional and Language Options (تنظیمات منطقه و زبان)

           

Regional Options

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,@0,0")

                       

Languages

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,@0,1")

     

Advanced

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,@0,2")

 

 

Game Controllers (دسته Joystickو...)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL Joy.cpl")

           

           

Mouse properties (تنظیمات ماوس )

           

Buttons

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@0,0")

           

Pointers

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@0,1")

           

Pointer Options

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@0,2")

           

Wheel

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@0,3")

           

Hardware

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@0,4")

 

 

Sound and Audio Devices Properties(تنظیمات صدا و ... )

           

Volume

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,@0,0")

           

Sounds

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,@0,1")

           

Audio

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,@0,2")

           

Voice

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,@0,3")

           

Hardware

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,@0,4")

 

 

Network Connections (اتصالات اینترنت)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl")

 

 

Network Setup Wizard

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL netsetup.cpl")

 

 

User Accounts(تنظیمات account ها)

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl")

 

 

ODBC Data Source Administrator

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl")

 

 

Power Option Properties(تنظیمات Power)      

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl ")

 

           

System Properties(تنظیمات سیستم)

           

General

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,0")

           

Computer Name

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,1")

           

Hardware

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,2")

           

Advanced

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,3")

           

System Restore

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,4")

           

Automatic Updates

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,5")

           

Remote

            Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,@0,6")

 

 

Phone and Modem Option(تنظیمات مودم و تلفن)

 

Dialing Rulers

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,@0,0")

           

Modems

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,@0,1")

           

Advanced

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl,@0,2")

 

 

Date and Time Properties (تنظیمات زمان)

           

Date & Time

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,@0,0")

           

Time Zone

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,@0,1")

           

Internet Time

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,@0,2")

 

 

Automatic Updates

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL wuaucpl.cpl")

 

 

Accessibility Options

 

            Keyboard

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,@0,1")

 

Sound

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,@0,2")

 

Display

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,@0,3")

Mouse

 

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,@0,<;/span>4")

 

General        

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,@0,5")

 

 

Add Remove Programs(اضافه و حذف کردن برنامه ها)

           

Change or Remove Programs

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,@0,0")

 

Add New Programs

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,@0,1")

 

Add/Remove Windows Components

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,@0,2")

 

Set Program Access and Defaults

Run("rundll32.exe","shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,@0,3")

 

 

فرمت ویندوز :

Run("rundll32.exe","shell32.dll,SHFormatDrive")

 

 

اضافه کردن یک پرینتر جدید  :

Run("RUNDLL32.EXE","SHELL32.DLL,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter")

 

 

باز کردن فایل به وسیله “Open File Dialog

Run("RUNDLL32.EXE","SHELL32.DLL,OpenAs_RunDLL filename")

 

 

 

ثابت های سیستمی (System Constants)

 

      با چند مثال ثابت های سیستمی را معرفی می کنم :

مثلا طول و عرض پنجره ویندوز شما ، طول و عرض محیط قابل ستفاده desktop شما ، فاصله کرسر ماوس تا چپ و بالا ی محیط کار ویندوز ، ورژن ویندوز شما ، مدل CPU  همه از ثابت های سیستمی هستند . حالا بریم سراغ کد نویسی ! نتیجه کد های زیر در قالب یک پنجره پیام خواهد بو که شما می توانید با استفاده از دستور  DisplayValue("","") و قرار دادن یک Text در صفحه نتیجه کار را در آن ببینید .

 

ScreenWidth ()

مختص X نمایشگر را برمی گرداند .

Message("Display width is: ","ScreenWidth()")

ScreenHeight ()

مختص Y نمایشگر را برمی گرداند .

Message("Display width is: ","ScreenHeight()")

 

WorkAreaWidth ()

مختص X فضای کار را بر می گرداند . (مثلا اگر TaskBar در سمت چپ Desktop باشد ، Taskbar از Screen Width کم می شود)

Message("Display work area width is: ","WorkAreaWidth()")

 

MouseX()

فاصله کرسر ماوس تا سمت چپ دسکتاپ

Message("Current mouse X position: ","MouseX()")

MouseY()

فاصله کرسر ماوس تا بالای دسکتاپ

Message("Current mouse X position: ","MouseY()")

ProcType()

نام شرکت سازنده و  واحد پردازنده مرکزی(central processor unit) یا CPU را بر می گرداند . توجه داشته باشید که ProcType() باید به صورت String تعریف شود . اما چون مغیر های بالا Integer بودند نیازی به تعریف کردن ان به شکل String نیست .

cpu$=ProcType()

Message("CPU in this machine is: ","cpu$")

ProcFreq()

سرعت CPU را به MHz نشان می دهد .

Message("CPU frequency in MHz: ","ProcFreq()")

GetMemory()

مقدار حافظه RAM را نشان می دهد .

a$=GetMemory()

Message("Machine memory status: ","a$")

UsingWinNT()

در قالب یک عدد (Integer) نشان می دهد که آیا کاربر از Windows NT  استفاده می کند یا خیر .

Message("WinNT-compatible OS present: ","UsingWinNT()")

برای عدد خروجی دو حالت وجود دارد :

اگر مساوی با 1 باشد یعنی کاربر از خانواده سیستم عامل WinNT استفاده می کند .

اما اگر عدد خروجی 0 باشد یعنی کاربر از خانواده سیستم عامل WinNT استفاده نمی کند .

 

WinVer()

ورژن ویندوز را نشان می دهد .

var$=WinVer()

Message("Windows version : ","var$")

در جدول زیر انواع ویندوز و ورژن آنها را  نوشته ام .

 

4.00.950

Windows 95

4.00.(>950) / 4.00.(<=1080)

Windows 95 SP1

4.(<10).(>1080)

Windows 95 OSR2

4.10.1998

Windows 98

4.10.(>1998) / 4.10.(<2183)

Windows 98 SP 1

4.10.(>=2183)

Windows 98 SE

4.90.3000

Windows Me

3.51.1057

Windows NT 3.51

4.00.1381

Windows NT 4.0

5.00.2195

Windows 2000

5.01.2600

Windows XP/SP1

 

این رو هم اضافه کنم که مثلا در ورژن ویندوز Xp (5.01.2600) ، 5 را Major version ، 01  را Minor Version و 2600 را Build Version   می نامند .

  فرستنده : وحید نایینی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید