عنوان مقاله ارائه روش بهبود‌يافتة فازي براي شناسايي الگوهاي عددي فارسي با استفاده از تابع آنتروپي

زبان مقاله :

فارسی

نام نویسنده :

حسين ابراهيم نژاد صديق و غلامعلي منتظر 

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

کنفرانس CSICC

حجم فایل :

205 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com