عنوان مقاله پشتيباني از جنبه هاي اوليه با استفاده از فرآيند AOUSDP

زبان مقاله :

فارسی

نام نویسنده :

سعيد جليلي و سميه ملکوتي خواه علون آبادي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

کنفرانس CSICC

حجم فایل :

274 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com