عنوان مقاله استراتژي پويا در معماري عامل SiMiLa

زبان مقاله :

فارسی

نام نویسنده :

مينا ملکي، سيما سلطاني، ليلا جلالي و  احمد عبداله زاده بارفروش

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

کنفرانس CSICC

حجم فایل :

270 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com