عنوان مقاله نگاشت خودکار و بهينه ربکا به اتوماتاي محدوديت پارامتري

زبان مقاله :

فارسی

نام نویسنده :

محمود فرخيان و علي موقر رحيم آبادي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

کنفرانس CSICC

حجم فایل :

221 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com