عنوان مقاله تشخيص واج با شبکه عصبي ART 2A و مدل مخفي مارکف

زبان مقاله :

فارسی

نام نویسنده :

عباس کوچاري و محمدمهدي همايون پور

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

کنفرانس CSICC

حجم فایل :

135 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com