عنوان مقاله تقطيع سيگنال صوتي با استفاده از خوشه بندي FCM و ويژگي همواري طيف

زبان مقاله :

فارسی

نام نویسنده :

محمدمهدي همايون پور و محمدحسين معطر

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

کنفرانس CSICC

حجم فایل :

117 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com