• 1
  • 2
  • 3

در لينوكس و يونيكس بدون در نظرگرفتن اينكه چه نوع درايو يا سخت افزاری برروی سيستم نصب گرديده كليه منابع سيستم در يك دايركتوری اصلی بنام ريشه ( / ) يا ROOT  قرار دارد .

بطورمعمول اين روش بسيار بهتر و كاراتر از روش سنتی نامگذاری درايوها در ويندوز عمل ميكند و فايل سيستم را صرفنظر از نوع سخت افزار بسيار ساده و كارآمد مينمايد و اين نكته وقتی نمود پيداخواهد كرد  كه شما مجبور باشيد سخت افزار جديدی مثل هارد ديسك دوم و سوم و ... و يا منابع به اشتراك گذاشته شده از طريق شبكه را به سيستم خود بيافزائيد .

نبايد از نظر دورداشت كه برای كاربران سيستم عامل ويندوز و كسانی كه با سيستم سنتی نامگذاری درايوها مثلا C ، D ، E  و ... عادت كرده اند درك درست ساختار فايل سيستم لينوكس و كار با آن قدری پيچيده بنظر ميرسد . اما بطور خلاصه بايد گفت كه در لينوكس نبايد بدنبال درايوهای خود بگرديد ، چون كليه محتويات ديسكها را در يك فايل سيستم واحد لينوكس ميتوانيد مشاهده و يا متصل نمائيد . (directory tree)

 

mount

 

 

DESCRIPTION    

     

   All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree,

        the file hierarchy, rooted at /.  These files can be spread out  over 

        several  devices.

     

    The mount command serves to attach the file system found

         on some device to the big file tree.

         Conversely, the umount (8)  command will detach it again.                                                                                                        

 

 

 

ابتدا بايد به شاخه /mnt برويد.

در اين شاخه درايوهای CD ROM و FLOPPY موجود ميباشند.

شما بايد در اين شاخه يك دايركتوری بسازيد :

 

سپس نوبت خط فرمان(terminal)  است آن را اجرا و دستورات زير را پياده كنيد:

دستور mkdir (Make directory) مشابه md در  Dos مي باشد:

 

    mkdir /mnt/windows     

 

حال شما يك شاخه  خواهيد داشت به اسم  /mnt/window

 

1. ابتدا بايستی اجازه دسترسی به منابع سيستم را بعنوان كاربر ريشه با تايپ دستور زير و وارد نمودن password  كاربر ريشه كسب كنيد .

 

$su
Enter password :*********

   

 

Linux and FAT   

2.  سپس دستور زير را تايپ كنيد:

 

 )شما براحتي مي توانيد پارتيشن هاي fat خود را mount  كنيد(      

                                                                

                                                         

  mount -t vfat /dev/hdXN /mnt/new folder

   

 

                  X is your volume letter [hda, hdb, hdc, etc] and N is the partition number   

 

 

Example:

                                                             

   mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/window

 

به فاصله بين دستورات توجه داشته باشيد.

 

اگر مي خواهيد باقي درايو ها را mount  كنيد از اطلاعات زير استفاده كنيد:

 

 

Drive c   = /dev/hda1
Drive d  =  /dev/ hda5
Drive e   =  /dev/hda6
Drive f   =  /dev/hda7
Drive g   =  /devhda8
Drive h   =  /dev/hda9

 

 

Linux and NTFS                                                                 

      N T F S  (New Technology Filesystem   

 

براي كسب اطلاعات درباره NTFS به مقاله http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/ntfs.html  مراجعه

كنيد.

 

 به قسمتي از اين مقاله توجه كنيد:

 

 

Which versions of NTFS can Linux read?

The Linux Driver can read all the versions of NTFS. Each version is slightly different, but the driver only has to interpret the files and directories. All the indexes that NTFS maintains can be safely ignored.

When the driver becomes able to write to an NTFS Volume, then it may be that the abilities will vary according to the version of NTFS it is writing to.

 

بنابر اين Linux فقط مي تواند NTFS را بخواند اما چگونه؟

 

)لازم به ذكر است كه مي توان با روش هايي كه خطرناك هستند و محدود ، داده ها را بروي پارتيشن NTFS <Windows>-  Copy كرد(.

 

(if you only need to copy files from Linux to Windows on a dual-boot machin but it's very limited and extremely dangerous to use  it. )

  براي كسب اطلاعات بيشتر به http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/ntfs.html مراجعه نماييد     

 

بيشتر  نسخه هاي Linux از اين امكانات يعني خواندن NTFS برخوردارند.

ولي برخي مثل RedHat 9 (Shrike), 8.0 (Psyche) or 7.3 (Valhalla) : فاقد اين امكان هستند

براي اينكه بتوانيم از اين امكانات برخوردار شويم بايد يك بسته rpm را نصب كنيم. به آدرس زير رفته و با توجه به نسخه Kernel Version و Processor و...  بسته rpm  را  down load كنيد.

( If you have an older version of RedHat, or another distribution which doesn't include NTFS support, then you will have to compile the kernel yourself .)                                                                   

 

براي اينكه اطلاعات فوق را بدست آوريم در خط فرمان دستور زير را تايپ كنيد:

 

[root@localhost root]# uname -a
 
Linux localhost.localdomain 2.4.20-6 #1 Thu Feb 27 10:06:59 EST 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux
[root@localhost root]# uname --help
 
uname [OPTION]...
Print certain system information.  With no OPTION, same as -s.
 
  -a, --all                print all information, in the following order:
  -s, --kernel-name        print the kernel name
  -n, --nodename           print the network node hostname
  -r, --kernel-release     print the kernel release
  -v, --kernel-version     print the kernel version
  -m, --machine            print the machine hardware name
  -p, --processor          print the processor type
  -i, --hardware-platform  print the hardware platform
  -o, --operating-system   print the operating system
      --help     display this help and exit
      --version  output version information and exit

 

با داشتن اطلاعات بدست آمده به آدرس زير مراجعه كنيد:                                                                                                                                             

http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/downloads.html 

 

با گرفتن اين بسته نوبت به نصب مي رسد:

 

rpm -ihv kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
 
    Preparing...      ############################### [100%]
       1:kernel-ntfs  ############################### [100%]

         

حالا مي توانيم امتحان كنيم ببينيم kernel ، NTFS را مي شناسد :

 

cat /proc/filesystems
 
    nodev   rootfs
    nodev   bdev
    nodev   proc
    nodev   sockfs
    nodev   tmpfs
    nodev   shm
    nodev   pipefs
            ext3
            ext2
    nodev   ramfs
    nodev   devpts
            ntfs       

 

 با اجراي فرمان زير مي توانيد پارتيشن هاي NTFS خود را در لينوكس ديده و از اطلاعات مورد نظر  استفاده كنيد:

 

    mkdir /mnt/windows
    mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows 

 

در پايان كار مي توانيد با اجراي دستور زير درايو خود را unmount   كنيد

 

 

       Umount /mnt/...

 

 

 

منابع:

 http://www.linux-ntfs.sourceforge.net                  

                                    http://www.linuxquestions.org       

http://www.lists.ubuntu.com                                     

http://www.kavoshgar.blogsky.com                       

 

نویسنده : امیر بهمنی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید