• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله فشرده سازی تصاوير Gene Expression بر اساس تبديل موجک

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

شادرخ سماوی – نادر کريمی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

347 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com