• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله طراحي سيستم كنترل فشار خون بيمار با استفاده از روش پسگام

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

علي اكبر قره ويسي، گوران حسني فرد

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

272 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com