• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله طراحي و ساخت اسپيرومتر با استفاده از روش سيم داغ(Hot-Wire)

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

دکتر محمدعلي اردکاني، دکتر حميد بهنام، مهندس منصور بايگان، مهندس يوسف صادقي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

209 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com