• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله استفاده از آناليز LPC در روش تفریق طیفی برای غنی سازی سیگنال گفتار

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

داود جلاليان- محمد رضا کرمی- غلام رضا اردشیر

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

620 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com