• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بکارگيری اپراتورهای مورفولوژی و توصيفگرهای شکلی در پردازش تصاوير درماتوسکوپی ضايعات ملانوسيتی به منظور استخراج ويژگيهای تشخيصی نوع ضايعات ملانوسيتی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

پژمان قاسمی ، دکتر محمدحسين ميران بيگی ، دکتر محمدحسن قاسميان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

248 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com