• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي اثرات احتمالي ميدانهاي الكترومغناطيسي بر ناباروري مردان و نحوه كاهش اثرات مخرب اين ميدانها

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

امير افشين خاكي ، جعفر سليماني راد،حسين مهراد،نفيسه فيروزي حسيني، مقصود كفشنوچي، اصغر تنومند،حسن منتظم

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

212 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com