• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي اثر تغييرات فشار داخل بطني بر تغيير شكل بطن ها در ضايعات فضا گير حاد يك طرفه داخل جمجمه اي

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

فرهاد فرمان زاد-سيامك نجاريان-محمد رضا اسلامي- امير سعيد صديقي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

288 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com