• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي انتقال حرارت از بدن و تأثير آن در زخم بستر

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مهندس اردشير متولي ـ دكتر سيد محمد رجائي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

322 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com