• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله طراحی و ساخت یک موج جدید کامپیوتری برای تولید موج جریان ضربانی فیزیولوژیکی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

فتورایی، پاشایی، موسوی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

6204 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com