چاپ
 

8 اصل طراحی شرکت apple macintosh

شرکت apple به عنوان یکی از پیشگامان صنعت طراحی امروزه شناخته می شود.

برای من بسیار جالب بود که اپل چگونه ذائقه بازار و مشتریان را دقیقا زمانی به سوی خود می کشاند

که شرکتهای رقیب با استقبال عمومی مواجه اند.  اپل معمولا با محصولی کاملا متفاوت به سراغ

مشتری می رود و .....

تجربه موفق اپل در ipod وimac وmacbook به یکباره سبکی از طراحی را مطرح کرد که

شاید این روزها بسیاری از دانش آموزان دانشجویان و کاربران کامپوتر نه تنها اپل را می شناسند

بلکه جزو کاربران آن نیز محسوب می شوند.

با این مقدمه 8 اصل طراحی محصولات اپل به نقل از Mike Elgan را در اینجا به صورت

فهرست وار بررسی میکنیم و در پست های بعدی هر کدام را جداگانه شرح خواهم داد.

Secret 1: Engineering supports design -no exceptions  

راز اول: مهندسی است که طراحی را پشتیبانی می کند و استثنا هم ندارد.

Secret 2: Fewer is better

راز دوم:  هر چه ساده تر بهتر.

Secret 3: The experience is the product 

 راز سوم: تجربه یعنی محصول.

Secret 4: The product is the product 

راز چهارم: محصول همه چیز است.

 Secret 5:You can't please everyone, so please people with good taste  

راز پنجم:  نمی توانی همه را راضی کنی پس مردم را با یک چیز خوب راضی کن.

Secret 6: Leave the past behind

راز ششم :گذشته را فراموش کن.

 Secret 7: Product names are important. Really important 

راز هفتم:نام محصول مهم است.واقعا مهم است.

Secret 8: Group affiliation is the driver

راز هشتم:همبستگی گروه سکان هدایت گروه را در دست دارد .