• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 3091

 

عنوان مقاله:

تعیین عوارض و تعرفه گذاری بر شبكه معابر و تسهیلات حمل و نقلی

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

209.55 كیلوبایت

تعیین عوارض و تعرفه گذاری بر شبكه معابر و تسهیلات حمل و نقلی

نویسنده:

[ جواد تن زاده ] - عضو هیئت علمی دانشگاه

خلاصه مقاله:

درك اصول هز ینه یا بی و تعرفه گذار ی شبكه معابر برا ی كارشناسان را ه از ارزش حیا تی برخوردار است ٬ ز یرا بحث در خصوص هز ینه یابی و تعرفه گذاری به بخش تفكیك ناپذیری از فعالیتهای روز مره در زندگی اجتماعی ما تبدیل شده است .اگرچه اعمال تدابیر لازم برای ایجاد تعادل بین هزینه ها ی پرداختی توسط مردم جهت استفاده از تسهیلات حمل و نقلی و هزینه هایی كه از سوی آنها بر جامعه تحمیل می شود ٬ با مزایای ز یادی همراه بوده ٬ اما د یدگاه های مردم به عنوان استفاده كنندگان از راه ٬ موانع زیاد ی را پیش روی این فرآ یند پدید می آورند . به طوریكه اجرای موفقیت آمیز سیستم تعرفه گذاری ممكن است مستلزم ایجاد این باور در عموم مردم باشد كه درآمد حاصل از افزایش مالیاتی اهر گونه در آمد اضافی دیگر ٬ صرف تامین نیازهای مرتبط ( به عنوان مثال ایجاد شبكه معابرجدید و یا بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی ( خواهد شد . یكی از دلایل اصلی در تهیه این مقاله تلاش در برطرف كردن تشویش و نگرانی پیرامون هز ینه یا بی و عوارض بر معابر می باشد . تحقیق حاضر در ادامه به بحث در خصوص دلایلی می پردازد كه دولت ها را به اتخاذ سیاست تعرفه گذاری و عوارض بر معابر وا می دارد . لازم به ذكر است كه شناخت روشهای تعرفه گذاری مناسب و ابزارهای مرتبط ٬ با توجه به اهداف مورد نظر ٬ احتمالا متفاوت می باشند . به عنوان مثال ٬ تعرفه گذاری با هدف دست یابی به كاربرد بهینه یك شبكه حمل و نقلی ٬ معمولا بر اساس كل هز ینه های اجتماعی تحمیل شده ٬تعیین می گردد . بهره گیری كامل از این اصل مستلزم شناخت انواع هزینه ها بر اساس نوع وسیله نقلیه و تمامی ابعاد استفاده از آن به همراه ظرفیت بار ٬ میزان آلوده كنندگی هوا ٬ محل و زمان سفر در طول روز می باشد .

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF