• 1
  • 2
  • 3

 

 

 

 

عنوان مقاله:

نقش محیط راه در ایمنی موتورسیكلت

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

 

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

1.7 مگابایت

 

 

 

 

نقش محیط راه در ایمنی موتورسیكلت

نویسنده‌گان:

[ عبدالرضا شیخ الاسلامی ] - عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
[
احسان اردكانی ] - كارشناس ارشد حمل و نقل

خلاصه مقاله:

محیط راه به عنوان یكی از مؤلفه های سه گانه تاثیرگذار بر ایمنی ٬ از اهمیت و نقش غیرقابل ا نكاری در این زمینه برخوردار است . تاثیرات محیط راه بر ایمنی و تصادفات وسایل نقلیه ای نظیر اتومبیل ٬ دوچرخه و . . . بارها در تحقیقات و مقالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . لیكن این موضوع درخصوص موتورسیكلت به چشم نمی خورد . به طوركلی در كشورهای توسعه یافته به دلیل استفاده تفریحی از موتورسیكلت ٬ چندان به مباحث مربوط به موتورسیكلت و ایمنی آن ( نظیر تاثیر محیط راه ) پرداخته نمی شود . درحالی كه موتورسیكلت به دلیل آسیب پذیری بیشتر و دارا بودن تنها دو چرخ ٬ نسبت به سایر وسایل نقلیه از حساسیت بسیار زیادتری در برابر مخاطرات و نقایص راه برخوردار است . به همین دلیل لزوم بررسی نقش محیط راه درمورد موتورسیكلت بیش از پیش اهمیت می یابد . در مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار محیط راه بر ایمنی موتورسیكلت و نیازهای خاص موتورسیكلت رانان در محیط راه ٬ راهكارها و اقداماتی كه می توانند ا یمنی موتورسیكلت رانان را در حین حركت در یك راه تامین و بهبود بخشند ٬ معرفی می شوند .


كلمات كلیدی:

محیط راه ٬ موتورسیكلت ٬ ایمنی ٬ موتورسیكلت ران