• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 8690

عنوان مقاله:

<< بررسي رفتار و طراحي لرزه اي ديوار برشي فلزي مركب >>

نويسنده‌گان:
امين زرگر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
احسان تبوزاده - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
پرويز براتي - دانشگاه آزاداسلامي واحد اهواز- دانشجوي كارشناسي عمران


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 307.43 كيلوبايت
تعداد صفحات: 10


خلاصه مقاله:

اين مقاله در مورد رفتار لرزه اي و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فلزي مركب است . ديوار برشي فلزي مركب يك صفحه فلزي جوش شده به ستونهاي عمودي و تيرهاي افقي است. كه در يك يا دو طرف آن ديوار بتني مسلح قراردارد و فولاد و بتن به وسيله يك سري رابط هاي مكانيكي )پيچ يا گل ميخ ( به هم متصل شده اند و تشكيل يك ديوار برشي مركب را داده اند .ديوار برشي مركب در تعداد كمي از ساختمانهاي آمريكا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . اين ديواره ا برا ي ساختمانهاي با اهميت زياد كه پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در به ره بردار ي از آنه ا بطو ر غي ر مستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات در نواحي زلزله زده مي شود مانند بيمارستانها ارائه و مورد بح ث قرارگرفته است.به تازگي دو نمونه از ديوارهاي برشي هاي مركب در دانشگاه كاليفرنيا مورد آزمايش و مطالعه قرار گرفته است كه نتايج آزمايشات به صورت خلاصه در اين مقاله آمده است.

 

 

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF