• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

تأثيرات شبكه جمع آوري فاضلاب برآلودگي آبهاي زير زميني در مناطق ساحلي

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

205.09 كيلوبايت

تأثيرات شبكه جمع آوري فاضلاب برآلودگي آبهاي زير زميني در مناطق ساحلي

نويسنده‌گان:

[ سميه سادات حاصلي ] - دانشكده بهداشت محيط دانشكده بهداشت و تغذيه تبريز- دانشجوي كارشناسي بهداشت
[ بهروز مسعودي فر ] - دانشگاه هرمزگان دانشجوي كارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

آبهاي زير زميني در زمره مهمترين منابع طبيعي بشمار مي روند . آلودگي سفره هاي آب زير زميني مي تواند توسط عواملي چون سرريز فاضلاب خام ، كاربرد ناحيه اي لجنها و فاضلابهاي تصفيه نشده و يا نيمه تصفيه شده خانگي ،صنعتي يا تجاري و يا آب حاصل از آبياري كشاورزي اتفاق بيافتد كه با توجه به افزايش جمعيت در قرن حاضر و به تبع آن افزايش ميزان فاضلاب توليدي در پي افزايش آب مصرفي ، امكان خطر آلودگي منابع آب زيرزميني بيش از گذشته خواهد بود . با در نظر داشتن اين مسأله كه پالايش و تصفيه آبهاي زيرزميني آلوده شده بسيار هزينه بر و در مواردي غير عملي مي باشد ، يكي از بهترين و مناسبترين روشهاي كاهش آلودگي جمع آوري و تصفيه فاضلاب ميباشد . اين سيستم با وجود يكسري معايب و مشكلات ، يكي از كاملترين روشها جهت جمع آوري فاضلاب مي باشد. خصوصاً در مناطق ساحلي كه با توجه به بالا بودن سطح آب زير زميني ، خطر آلودگي و رخدادن مشكلات ناشي ازآن در منطقه از اهميت بسزايي برخوردار است . در اين مقاله سعي شده است ضمن در نظر گرفتن ضرورت احداث سيستم جمع آوري فاضلاب در مناطق ساحلي ، مسائلي را كه ممكن است سبب آلودگي منابع آب زير زميني از اين طريق شود بررسي و به راه هاي پيشگيري و يا كاهش آن پرداخته شود .


كلمات كليدي:

آبهاي زير زميني، سيستم جمع آوري فاضلاب، مناطق ساحلي

دریافت مقاله به صورت PDF