• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

صرفه جويي ارزي،پايداري محيط زيست و ايجاد اشتغال در جهت منافع ملي از طريق رويكرددانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي عمران به انرژي

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

220.56 كيلوبايت

صرفه جويي ارزي،پايداري محيط زيست و ايجاد اشتغال در جهت منافع ملي از طريق رويكرددانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي عمران به انرژي

نويسنده:

[ علي ازقندي روشناوند ] - فارغ التحصيل كارشناسي عمران دانشگاه آزاد كاشمر- عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان

خلاصه مقاله:

انسان طي قرنها مراحل تكامل انرژي را طي نمود . در ابتدا از انرژي خويش و نور خورشيد و پس از آن سوخت چوب و هيزم و همچنين نيروي حيوانات و نيروي آب و باد ) جهت كشتيراني و…( استفاده نمود، پس از آن با اختراع موتور بخار و توسعه آن استفاده از سوختهاي فسيلي را شروع كرد ) زغال سنگ ، نفت ، گاز( و پس از آن به سمت به بدست آوردن انرژيهاي جديدتر گام برداشت.امروزه بحث انرژي يكي از مهمترين مباحث مطرح در امر توسعه بشمار مي رود . منابع انرژي تجديدپذير در دراز مدت از توان بالقوه تامين نيازهاي بشر به انرژي برخوردارند ، بطوريكه راه رسيدن به توسعه را هموار خواهند ساخت. از جمله عوامل اصلي در تقاضاي انرژي ميتوان به رشد فزاينده جمعيت ، رشد منابع و تنوع ماشين هاي مورداستفاده اشاره نمود .از سال 1972 م همزمان با بحران انرژي در اروپا گام هاي موثري در جهت بهينه سازي مصرف انرژي برد اشته شد كه بيشترين توجه به بخش ساختمان و بهينه سازي ساختمان در برابر مصرف انرژي شد و از سوي ديگر با توجه به كمبود و قيمت بالاي انرژي فسيلي ، توجه به سمت انرژي هاي تجديد پذير به خصوص خورشيد ، باد و آب معطوف شد و سرمايه گذاري هاي كلاني نيز صورت گرفت و نتايج مطلوبي نيز بدست آوردند . لذا با توجه به تشديد بحران انرژي در سال هاي اخير ،اين بخش در كشور نيازمند نگاه ويژه تمامي مردم اعم از مسئول و غير مسئول مي باشد


كلمات كليدي:

انرژي، آلودگي، انرژي تجديدپذير، بهينه سازي، اشتغال، توسعه ملي

دریافت مقاله به صورت PDF