• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 4202

بررسي  خصوصيات سيلاب هاي شهري  در مسيل هاي شهرستان خرم آباد ونقش آن درمديريت سيلاب

حجت الله يونسي1- امير حمزه حقي آبي2- محبوبه يونسي3

1و2- اعضاء هيئت علمي دانشگاه لرستان   Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3- دانشجوي مهندسي آب دانشگاه تهران

چكيده:
سيل يكي از رويدادهاي طبيعي است كه هر ساله موجب تلفات انساني، دامى و خسارات به ساختمان ها، تأسيسات، باغات، کشتزارها و منابع طبيعى مي شود. از انواع سيلاب ها مي توان به سيلاب هاي منطقه اي، ناگهاني، سيلابهاي ناشي از شكست سد و ... اشاره نمود‌‌‌‌‌‍‌‌ } 1 { . در استان لرستان به دليل شيب تند اراضي و كمي مقدار زمان تمركز سيلاب، به يكباره دبي سيلاب با مقادير بسياربالا وارد مسيل ها شده و در نهايت موجب بالا آمدن سطح آب در مجراي انتقال شده و باعث بروز خطرات جاني و خسارات مالي در شهرها مي شود. در بررسي ميزان ارتفاع سيلاب شهري،  به طور معمول دبي سيلاب با دوره برگشت 25 ساله مدّ نظر قرار مي گيرد. در اين تحقيق با بررسي دبي هاي سيلاب 24 ساله رودخانه هاي استان لرستان، دبي سيلاب  در مسيل خرم آباد با دوره برگشت 2،  5، 10 و 25 سال توسط نرم افزار Smada6.0محاسبه شده است. سپس با در نظر گرفتن 11 مقطع ازمسيل اين شهر، ميزان بالاآمدگي سطح آب در كانال انتقال آب توسط نرم افزار HEC-RAS 3.1.2 ترسيم شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهدكه سيلاب حتي با دوره برگشت10 سال مي تواند در بخش هاي وسيعي از شهرخرم آباد، باعث بروز خسارت شود.  همچنين با استفاده از نتايج اين تحقيق مي توان مديريت سيلاب را درنقاط پر خطر اين مسيل اعمال نمود.
كلمات كليدي: مسيل - مديريت سيلاب هاي شهري- نرم افزار HEC-RAS 3.1.2  

منبع : www.civilica.ir