• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه دو فصلنامه منهاج - دوره6, شماره10
نویسندگان غروي ناييني نهله
چکیده بر اساس روايات تفسيري، آياتي از قرآن کريم در شان اهل بيت پيامبراعظم (ص) نازل شده است. حضرت زهرا (س) دختر رسول الله (ص) به گواه پاسخ آن حضرت (ص) پس از نزول آيه تطهير (الاحزاب، 33) که فرمود: «هولاء اهلبيتي»؛ از اهل بيت پيامبر (ص) است. بنابراين آياتي از قرآن کريم درباره حضرت فاطمه (س) و خانواده اش نازل شده است. در اين مجال با بهره از تفاسير و روايات، ارتباط قرآن و حضرت زهرا (س) را بيان مي کنيم. در خطبه فصيح و بليغ آن حضرت نيز توصيفي از قرآن کريم آمده است، اين بيانات را نيز به عنوان قرآن در بيان حضرت زهرا (س) مطرح خواهيم کرد. قرآن جايگاه آن حضرت را تثبيت مي کند و فاطمه (س) شان کلام الهي را توصيف مي نمايد .
کلید واژه فاطمه، زهرا، قرآن، اهل بيت
فایل مقاله پيوند حضرت فاطمه زهرا س با قرآن