• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله تخمينگر حالت عصبي دکوپله در شبکه هاي قدرت

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

عبدالهي ، محمد ، عليرضا خياطيان ، عليرضا سيفي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

174 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com