• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله کنترل توان راکتيو توسط سلفهاي متغير هسته عمودي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

مقدوري ، قاسم ، عباس شولائي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com