• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله بررسي دياگرام حالت کدهاي بلوکي فضا-زمان درکانال هاي فرکانس انتخابي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

چاوشي ، محمد ، محمود مدرس هاشمي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

205 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com