• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله کاربرد کدهاي LDPC در مودم ADSL

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

نظافتي ، محمد باقر ، محمود احمديان عطاري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

270 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com