• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Compensation of Mutual Coupling in Small Phased Array Antennas

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

سادات ، سعيد ، چنگيز قبادي ، جواد نوري نيا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

166 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com