• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله ْْْگيرنده MLSD دو بعدي براي آشكار سازي تفاضلي زمان-فرکانس در سيستم هايOFDM

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

وکيل بقمچي ، وحيده ، حسين ضميري جعفريان ، حسين خوشبين

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

161 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com