• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله استفاده از روش ژنتيک براي پيش بيني سيگنالها در زمان آينده

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

صامت ، حيدر ، فريد شيخ الاسلام

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

399 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com