• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurment Using Hybrid Genetic Algorithm

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رضايي ، حسين ، حبيب رجبي مشهدي ، سيد عليرضا سيدين

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

756 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com