• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله شبيه سازي وتعيين مدل رفتاري خازن هاي اينتر ديجيتالMEMS

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

نبوتي ، هومن ، سيد حسين کشميري ، خليل مافي نژاد

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com