• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله بهبود روشهاي ناحيه بندي تصاوير MR مغز انسان با استفاده از ويژگي هاي بافت تصوير

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

چاجي ، ناصر ، محمد حسن قاسميان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

194 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com