• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله تعيين پارامترهاي موتورهاي القائي سه فاز به روش برازش جريان استاتور

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

زياري ، ايمان ، ابوالفضل واحدي ، داود عرب خابوري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

90 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com