• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله IIR Subband Adaptive Filtering for Hands-Free Mobile Echo Canceller

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

برهاني ، مصطفی ، وفا صدقي ، سيد مجتبی عطاردي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

211 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com